Gå inn i det vakre landskapsmaleriet og bli der


Group exhibition at Deltic. June 2019. Contributing artists: Martin Espeland, Olav Mathisen, Per-Erik Larsen,
Snorre Magnar Solberg, Thomas Thomsen, Kjersti Risan.