til vi gror igjen

Hordaland Kunstsenter.    21. august 2021 — 19. september 2021Photo © HKS/Bjørn Mortensen